1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری
سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری حیدری
سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری حیدری حیدری  

سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری

کد کتاب 102456

سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری

تعداد صفحه
325
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید سیستم های طبقه بندی اختلالات روانی و رفتاری

دارای 20% تخفیف