1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان
مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان اندیشه رفیع
مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان

کد کتاب 102407

مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان

تعداد صفحه
136
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مبانی طب داخلی سسیل 2016 بیماری های بافت همبند و استخوان

دارای 20% تخفیف  

بافت های همبند _بیماری های

connective tissues_diseases

استخوان ها _ بیماری های

bones_diseases

فهرست مطالب :

بخش سیزدهم : بیماری های استخوان و متابولیسم مواد معدنی

فصل 72_ فیزیولوژی طبیعی استخوان و هموستاز مواد معدنی

فصل 73_ اختلالات مواد معدنی سرم

فصل 74_ بیماری های متابولیک استخوان

فصل75_ استئوپروز

بخش چهاردهم_بیماری های اسکلتی عضلانی و بافت همبند

فصل 76_ روش برخورد با بیمار مبتلا به بیماری روماتیسمی

فصل 77_ آرتیت روماتوئید

فصل 78_ اسپوندیلو آرتیت

فصل 79_ لوپوس اریتماتوی سیستمیک

فصل 80_ اسکلروز سیستمیک

فصل 81_ واسکولیت سیستمیک

فصل 82_ آرتروپاتی های ناشی از کریستال

فصل 83_ استئوآرتریت

فصل 84_ اختلالات غیر مفصلی بافت نرم

فصل 85_ تظاهرات روماتیسمی اختلالات سیستمیک و سندروم شوگرن