1. انتشارات جعفری نوین
  2. آزمون
  3. آزمون های استخدامی
  4. وزارت بهداشت
  5. آزمون های استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس)
آزمون های استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس) پرستش
آزمون های استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس) پرستش پرستش  

آزمون های استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس)

کد کتاب 102380

کتاب آزمون استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس)

تعداد صفحه
536
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آزمون های استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس)

کتاب آزمون های استخدامی فوریت های پزشکی(اورژانس)  

دروس عمومی

معارف اسلامی

ادبیات فارسی

زبان عمومی

ریاضیات عمومی

آمار و احتمالات

روان شناسی و سنجش هوش

دانش کامپیوتر

آزمون قانون اساسی

آزمون چهار گزینه ای از وصیت امام (ره)

آزمون احکام اسلامی - تاریخ اسلام و انبیاء - قرآن

آزمون تاریخ ایران و جهان

آزمون سیاسی و اجتماعی

تقلید

فرهنگ لغات

ایام و روز های شمسی و قمری

دروس تخصصی

فارماکولوژی

آناتومی

فیزیولوژی

احیای قلبی - ریوی

اورژانس های طبی پیش بیمارستانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند