1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. یادگیری آناتومی
یادگیری آناتومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
یادگیری آناتومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین  
یادگیری آناتومی دانشگاه علوم پزشکی قزوین دانشگاه علوم پزشکی قزوین  

یادگیری آناتومی

کد کتاب 100238

کتاب یادگیری آناتومی

تعداد صفحه
352
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید یادگیری آناتومی

کتاب یادگیری آناتومی

در این کتاب از تصاویر ساده برای درک بهتر دانشجویان عزیز استفاده شده است و در تجدید چاپ جدید سعی شده است تغییراتی بر اساس نیاز دانشجویان و با تکیه بر نظارت همکاران محترم ایجاد گردد.

کتاب یادگیری آناتومی

بخش1

مقدمات و تاریخچه

تعاریف

موقعیت آناتومیک

مروری بر تاریخچه

بخش2

سلول شناسی

غشای سلولی

سیتوپلاسم

هسته

چرخه سلولی

تقسیم سلولی

اسکلت سلولی

بخش3

بافت شناسی

بافت پوششی

بافت همبندی

بافت عضلانی

بافت عصبی

بخش4

کالبد شناسی

فصل1

استخوان ها

اسکلت محوری

اسکلت ضمائم

فصل2

مفاصل

مفاصل فیبرو

مفاصل غضروفی

مفاصل سینوویال

فصل3

عضلات

نامگذاری عضلات

عملکرد عضلات اسکلتی

عضلات نواحی مختلف بدن

فصل4

دستگاه گردش خون

فلب

شریان های بدن

وریدهای بدن

فصل5

دستگاه لنفاوی

فصل6

دستگاه عصبی

نخاع

اعصاب نخاعی

مغز

اعصاب مغزی

سیستم عصبی خود مختار

فصل7

دستگاه تنفس

فصل8

دستگاه گوارش

فصل9

دستگاه ادرای

فصل10

دستگاه تناسلی

دستگاه تناسلی مرد

دستگاه تناسلی زن

فصل11

دستگاه غدد درون ریز

فصل12

اعضاء حواس ویژه

چشم

گوش

بخش5

جنین شناسی

مرحله پیش رویانی

مرحله رویانی

مرحله جنینی

تخمین زمان زایمان

منابع

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند