1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. کتاب جامع تروما
کتاب جامع تروما حیدری
کتاب جامع تروما حیدری حیدری  

کتاب جامع تروما

کد کتاب 102378

کتاب جامع تروما

تعداد صفحه
172
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب جامع تروما

دارای 20% تخفیف  

کتاب جامع تروما

این کتاب با دیدگاه شناسایی سیستم تروما و زنجیره مراقبت از تخصصی تا توانمندسازنگارش شده است.این فصول بر مراقبت پیش بیمارستانی،بیمارستانی و پس از ترخیص تاکید میکند.در فصول انتهایی نیز دریچه ایی بر انواع ترماها و رویارویی با آنها می باشد.

فهرست مطالب

  1. مراقبت و توانبخشی تروما:ضرورت و اهمیت
  2. اورژانس های پیش بیمارستانی
  3. مراقبت های پیش بیمارستانی در تروما
  4. توانبخشی تروما
  5. الزامات و گایدلاین ارائه سیستمی مراقبت تروما
  6. پرستاری توانبخشی و مولفه های موثر در توانبخشی تروما
  7. تروما و انواع آن

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند