1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. اتاق عمل
  4. اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل
اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل اندیشه رفیع
اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل

کد کتاب 102355

کتاب اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل 

تعداد صفحه
368
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل

دارای 25% تخفیف  

کتاب اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل 

کتابی که در دست دارید،  تمامی مهارت های بالینی پایه ای را که دانشجویان مامایی و سایررشته های بالینی به عنوان مبنای دیگر مهارت ها لازم دارند، به طور یکجا ارائه می دهد و سر فصل جدید درس کارآموزی اصول و فنون و دیگر کارآموزی هایی که نیازمند مهارت های بالینی پایه ای هستند، مطابقت دارد ...

کتاب اصول و فنون مامایی وروش کار در اتاق عمل 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند