1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. مدیریت پرستاری و مامایی
مدیریت پرستاری و مامایی بشری

مدیریت پرستاری و مامایی

کد کتاب 102353

کتاب مدیریت پرستاری و مامایی

تعداد صفحه
402
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت پرستاری و مامایی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مدیریت پرستاری و مامایی 

بخش 1: ماهیت مدیریت

بخش 2: وظایف مدیریت

بخش 3: مهارت های مدیریت

بخش 4: هدایت کارکنان

بخش 5: مدیریت منابع انسانی

بخش 6: توسعه و پیشرفت کارکنان

بخش 7: توسعه مهارتهای مدیریتی

کتاب های مرتبط با مدیریت پرستاری و مامایی