1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل
مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل انتشارات حیدری

مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل

کد کتاب 102347

کتاب مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل

بر اساس آخرین سرفصل درس اصول مدیریت خدمات پرستاری

تعداد صفحه
273
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل

دارای 10% تخفیف  

کتاب مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل 

 1. مکاتب مدیریت
 2. عناصر مدیریت
 3. برنامه ریزی
 4. تصمیم گیری و مشگل گشایی
 5. سازماندهی و سازماندهی مراقبت از بیمار
 6. هدایت
 7. استخدام ، انتخاب ، کاریابی و آموزش نیروی انسانی
 8. کنترل
 9. حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی

کتاب های مرتبط با مدیریت پرستاری از تئوری تا عمل

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند