1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. روش تحقیق پرستاری
روش تحقیق پرستاری اندیشه رفیع
روش تحقیق پرستاری اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

روش تحقیق پرستاری

کد کتاب 102338

کتاب روش تحقیق پرستاری

ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

تعداد صفحه
956
زبان
فارسی
سال نشر
1398
شابک
9789649875828
قطع
وزیری
مترجم
دکتر ناهید دهقان نیری و ...
نوبت چاپ
دوم

خرید روش تحقیق پرستاری

دارای 23% تخفیف  

کتاب روش تحقیق پرستاری

کتاب پیش رو می تواند به خوبی نیاز دانشجویان و داوطلبان را در زمینه روش تحقیق در پرستاری تامین کند. کتاب حاضر به خوبی به داوطلبان می آموزد که چگونه تخمین بزنند و از داده های تحقیقاتی در دسترس استفاده کنند و در نهایت مقاله تحقیقاتی خود را تالیف نمایند. ویرایش هفتم همچنین حاوی پوشش کاملی از روش های تحقیقاتی نوین است.

کتاب روش تحقیق پرستاری

بخش1: مقدمه ای بر پژوهش پرستاری
فصل1:کشف دنیای پژوهش پرستاری
فصل2:تکامل پژوهش در ساخت عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد
فصل3:مقدمه ای بر پژوهش های کمی
فصل4:مقدمه ای بر پژوهش کیفی
بخش2: فرآیند پژوهش
فصل5:مسئله و قصد پژوهش
فصل6:مرور متون مرتبط
فصل7:چارچوب ها
فصل8:اهداف جزئی، سئوالات، فرضیه ها و متغیر های مطالعه
فصل9:اخلاقیات در پژوهش
فصل10:درک طرح پژوهش کمی
فصل11:انتخاب طرح پژوهش کمی
فصل12:روش شناسی پژوهش های کیفی
فصل13:پژوهش پیامدی
فصل14:پژوهش مداخله ای
فصل15:نمونه گیری
فصل16:مفاهیم اندازه گیری
فصل17:روش های اندازه گیری مورد استفاده در توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش3: جمع بندی برای مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد
فصل18:ارزیابی نقادانه ی مطالعات پرستاری
فصل19:ترکیب شواهد و راهبرد هایی برای عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش4: تحلیل داده ها، تعیین پیامد ها و انتشار پژوهش
فصل20:جمع آوری و مدیریت داده ها
فصل21:مقدمه ای بر تحلیل آماری
فصل22:کاربرد آمار برای توصیف متغیر ها
فصل23:کاربرد آمار برای بررسی ارتباطات
فصل24:کاربرد آمار برای بررسی پیشگویی
فصل25:کاربرد آمار جهت تعیین تفاوت ها
بخش5: پیشنهاد طرح پژوهش و جستجوی بودجه برای آن
فصل28:نگارش طرح پیشنهادی پژوهش
فصل29:جستجوی بودجه برای پژوهش

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند