1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت
اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت اندیشه رفیع
اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت

کد کتاب 102336

کتاب اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت

تعداد صفحه
540
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت

دارای 5% تخفیف  

کتاب اصول تحقیق پرستاری (ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری) پولیت

  1. مرور اجمالی بر تحقیق پرستاری و نقش آن در عملکرد مبتنی بر شواهد
  2. گام های اصلی در تحقیق
  3. تحقیق کم
  4. تحقیق کیفی
  5. مباحث خاص در پژوهش

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند