1. انتشارات جعفری نوین
 2. پرستاری و مامایی
 3. پرستاری
 4. اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی
اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

کد کتاب 102334

کتاب اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

تعداد صفحه
150
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی 

کتاب اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی 

 1. کلیات تحقیق در علوم پزشکی
 2. بررسی متون و بیان مسئله
 3. انواع مطالعات اپیدمیولوژیک
 4. اهداف، فرضیات، سئوالات و متغییرها
 5. نمونه گیری و محاسبه حجم نمونه
 6. روش های جمع آوری داده ها
 7. اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی
 8. خطاهای سنجش و رویکرد به آنها در روش تحقیق
 9. مدیریت پروژه تحقیقاتی
 10. تجزیه و تحلیل اطلاعات
 11. نحوه نگارش مقاله در علوم پزشکی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند