1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. اصول ژنتیک کلاگ جلد2
اصول ژنتیک کلاگ جلد2 برای فردا
اصول ژنتیک کلاگ جلد2 برای فردا برای فردا  

اصول ژنتیک کلاگ جلد2

کد کتاب 102315

کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد2

تعداد صفحه
620
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول ژنتیک کلاگ جلد2

دارای 5% تخفیف  

کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد2

کتاب اصول ژنتیک کلاگ جلد2

فصل14: ترجمه و پروتئین ها

فصل15: جهش ژن، ترمیم DNA و ترانسپوزیشن

فصل16: تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

فصل17: تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

فصل18: ژنتیک تکوینی

فصل19: سرطان و تنظیم چرخه سلولی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند