1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. آناتومی/ نوروآناتومی
  4. کالبدشناسی لگن و پرینه
کالبدشناسی لگن و پرینه جعفری

کالبدشناسی لگن و پرینه

کد کتاب 100229

کتاب کالبدشناسی لگن و پرینه

تعداد صفحه
136
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کالبدشناسی لگن و پرینه

دارای 10% تخفیف  

کتاب کالبدشناسی لگن و پرینه

فصل1: استخوانهای لگن Bones of the pelvis

فصل2: لگن استخوانی Bony pelvis

فصل3: مفاصل لگن Joints of the pelvis

فصل4: عضلات لگن Muscles of the pelvis

فصل5: فاسیای لگن Fascia of the pelvis

فصل6: شریانهای لگن Arteries of the pelvis

فصل7: وریدهای لگن Veins and Lymphatic drainage of the pelvis

فصل8: اعصاب لگن Nerves of the pelvis

فصل9: احشاء لگن Pelvis Viscera

فصل10: دستگاه تناسلی زن Female reproductive system

فصل11: دستگاه تناسلی مرد Male reproductive system

فصل12: پرینه perineum

کتاب های مرتبط با کالبدشناسی لگن و پرینه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند