1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. جراحی های شکمی مینگات 2013جلد1
جراحی های شکمی مینگات 2013جلد1 اندیشه رفیع
جراحی های شکمی مینگات 2013جلد1 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

جراحی های شکمی مینگات 2013جلد1

کد کتاب 102243

کتاب جراحی های شکمی مینگات جلد 1

تعداد صفحه
329
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید جراحی های شکمی مینگات 2013جلد1

دارای 20% تخفیف  

کتاب جراحی های شکمی مینگات جلد1 

این کتاب به عنوان رفرانس امتحانات بورد و ارتقای دستیاران جراحی عمومی معرفی شده است .

جراحی دستگاه گوارش با توجه به کثرت مباحث آن و تنوع منابع موجود به خوبی در این کتاب گردآوری شده است .از نقاط قوت آن اشاره مبسوط به روش های کم تهاجمی در کنار روش های جراحی باز در هر مبحث ، بیلن رسا و کاربردی برای دانشجویان این رشته در شطو ح مختلف است.

کتاب جراحی های شکمی مینگات2013 جلد1 

بخش 1: معرفی

بخش 2: جدارشکم

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند