1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99
مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99 انتشارات آرتین طب

مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99

کد کتاب 122198

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99

کتاب های مرتبط با مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون فوق تخصص جراحی 99