1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. پروگنوز ENT مبتنی برتست 35روز
پروگنوز ENT  مبتنی برتست 35روز آرتین طب

پروگنوز ENT مبتنی برتست 35روز

کد کتاب 122196

کتاب آموزش مبتنی بر تست  Prognosis پروگنوزENT

آموزش مبتنی بر تست

از مجموعه کتاب های جمع بندی پیش کارورزی و دستیاری در 35روز

چاپ
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید پروگنوز ENT مبتنی برتست 35روز

دارای 5% تخفیف  

کتاب آموزش مبتنی بر تست  Prognosis پروگنوزENT

کتاب های مرتبط با پروگنوز ENT مبتنی برتست 35روز