1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اتاق عمل
  4. کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی
کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی انتشارات جامعه نگر

کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی

کد کتاب 122186

کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی

همراه با سناریوهای آموزشی

تعداد صفحه
526
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی

دارای 10% تخفیف  

کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی

همراه با سناریوهای آموزشی

 طبق سرفصل اعلام شده از سوی وزرات بهداشت

 شامل سؤالاتی به صورت چهار گزینه ای، صحیح و غلط، تشریحی و سناریو جهت مرور مطالب و یادگیری بیشتر

کتاب های مرتبط با کتاب جامع آشنایی با ابزارها و تجهیزات پایه و تخصصی اتاق عمل همراه با سناریوهای آوزشی