1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. بیهوشی 3
بیهوشی 3 انتشارات جامعه نگر

بیهوشی 3

کد کتاب 122185

کتاب بیهوشی 3

بخش سوم از مجموعه چهار جلدی بیهوشی برای درس بیهوشی(3)

 براساس سرفصل و برنامه آموزشی دوره کارشناسی هوشبری مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تدوین بر مبنای واحد درسی اصول اولیه بیهوشی و اداره راه هوایی بیمار

 برگرفته از آخرین ویرایش منابع اصلی معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعداد صفحه
188
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیهوشی 3

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیهوشی

بخش سوم از مجموعه چهار جلدی بیهوشی برای درس بیهوشی(3)

 براساس سرفصل و برنامه آموزشی دوره کارشناسی هوشبری مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تدوین بر مبنای واحد درسی اصول اولیه بیهوشی و اداره راه هوایی بیمار

برگرفته از آخرین ویرایش منابع اصلی معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک3

کتاب های مرتبط با بیهوشی 3