1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021 اندیشه رفیع
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  
مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021

کد کتاب 122174

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021

تعداد صفحه
835
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021

دارای 5% تخفیف  

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021

 

کتاب مبانی پرستاری کوزیر و ارب جلد اول 2021

بخش اول: ماهیت پرستاری

فصل 1_  عملکرد تاریخی و معاصر پرستاری

فصل 2 _ پژوهش و عمل مبتنی بر شواهد

فصل 3 _ جنبه های قانونی پرستاری

فصل 4 _ ارزش ها،اخلاق و حمایت

 

بخش دوم : مراقبت سلامت معاصر

فصل 5_ سیستم های ارایه مراقبت سلامت

فصل 6 _  پرستاری جامعه و تداوم مراقبت

فصل 7 _ مراقبت پرستاری سلامت در منزل

فصل 8 _  مفاهیم عمومی

بخش سوم _  ماهیت پرستاری

فصل 9 _  تفکر انتقادی و استدلال بالینی

فصل 10 _  بررسی

فصل 11 _ تشخیص

فصل 12_  برنامه ریزی

فصل 13_  اجرا

فصل 14 _  مستند سازی و گزارش

 

بخش چهارم : جنبه های اساسی پرستاری

فصل 15 _ آموزش

فصل 16_  برقراری ارتباط

فصل 17_  آموزش

فصل 18_  رهبری،مدیریت و تفویض اختیار

 

بخش پنجم :  باور ها و عملکرد های سلامتی

فصل 19_  ارتقای سلامتی

فصل 20 _ سلامتی،تندرستی،ناخوشی

فصل 21 _  مراقبت پرستاری پاسخگوی فرهنگی

فصل 22 _  روش های درمانی مکمل و جایگزین

 

بخش ششم : ماهیت پرستاری

فصل 23 _ مفاهیم رشد و تکامل

فصل 24 _  ارتقای سلامت از لقاح تا نوجوانی

فصل 25 _ ارتقای سلامت در بزرگسالان

فصل 26 _ ارتقای سلامت سالمندان

فصل 27 _  ارتقای سلامت خانواده