1. انتشارات جعفری نوین
  2. دندانپزشکی
  3. مرجع
  4. اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی کاسل
اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی کاسل انتشارات شایان نمودار

اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی کاسل

کد کتاب 122168

کتاب اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی

کاسل

تعداد صفحه
290
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی کاسل

دارای 3% تخفیف  

کتاب اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی کاسل

کتاب های مرتبط با اطلس رادیوگرافیک آناتومی و پاتولوژی دندانی کاسل