1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018
QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018 اندیشه رفیع
QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018 اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

کد کتاب 122147

کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تعداد صفحه
270
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222730178
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

دارای 23% تخفیف  

کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

فصل 1: آب و PH

فصل 2: اسید های آمینه و پیتید ها

فصل 3: پروتئین ها: تعیین ساختار اول

فصل 4: پروتئین ها، مراتب بالاتر ساختاری

فصل 5: پروتئین ها، میوگلوبین و هموگلوبین

فصل 6: آنزیم ها: مکانیسم عمل

فصل 7: آنزیم ها: کینتیک

فصل 8: آنزیم ها: تنظیم فعالیت

فصل 9: بیوانرژیک: نقش ATP

فصل 10: اکسیداکسیون زیستی

فصل 11: زنجیره تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 12: کربوهیدرات های دارای اهمیت فیزیولوژی

فصل 13: چرخه اسید سیتریک: مسیر اصلی متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و آمینواسید

فصل 14: گلیکولیز و اکسیداسیون پیروات

فصل 15: متابولیسم گلیکوژن

فصل 16: گلوکونئوژنز و کنترل قند خون

فصل 17: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیر های متابولیسم هگزوز

فصل 18: لیپید های دارای اهمیت فیزیولوژیک

فصل 19: اکسیداسیون اسید های چرب: کتوژنز

فصل 20: بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها

فصل 21: متابولیسم آسیل گلیسرول ها و اسفنگولیپیدها

فصل 22: انتقال و ذخیره لیپید ها

فصل 23: سنتز،انتقال و دفع کلسترول

فصل 24: بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری از نظر تغذیه ای

فصل 25: کاتابولیسم پروتئین ها و نیتروژن اسید آمینه

فصل 26: کاتابولیسم های اسکلت های کربنی اسید های آمینه

فصل 27: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص

فصل 28: پورفرین ها و رنگدانه های صفراوی

فصل 29: نوکلئوتیدها

فصل 30: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین

فصل 31: ساختمان و عملکرد اسید نوکلئیک

فصل 32: سازمان دهی، همانند سازی و ترمیم DNA

فصل 33: سنتز، پردازش و تغییرات RNA

فصل 34: سنتز پروتئین و رمز ژنتیکی

فصل 35: تنظیم بیان ژن

فصل 36: ساختمان و عملکرد غشاها

فصل 37: تنوع سیستم اندوکرین

فصل 38: عمل هورمون ها و انتقال پیام

فصل 39: ویتامین ها و املاح، رادیکال های آزاد و ترکیبات غذایی آنتیاکسیدانی

فصل 40: نقل و انتقال داخلی و دسته بندی پروتئین ها

فصل 41: گلیکوپروتئین ها

فصل 42: ماتریکس خارج سلولی

فصل 43: عضله و اسکلت سلولی

فصل 44: پروتئین های پلاسما و ایمونوگلوبولین ها

فصل 45: متابولیسم مواد گزنوبیوتیک

فصل 46: بیوشیمی پیری و سرطان

فصل 47: بیوشیمی بالینی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند