با عضویت در وب سایت، می توانید به تمامی کتاب ها دسترسی کامل داشته باشید - درحال حاضر فقط بخشی از کتاب ها را مشاهده می کنید
  1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018
دارای 20% تخفیف
QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018 اندیشه رفیع

QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

کد کتاب 122147

کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تعداد صفحه
270
چاپ
رنگی
زبان
فارسی
سال نشر
1400
شابک
9786222730178
قطع
وزیری
نوبت چاپ
اول

خرید کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

|

QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018


QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

تصویر 1 کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

کتاب بیوشیمی مصور هارپر برای اساتید و دانشجویان علوم پزشکی و زیستی، کتابی کاملا شناخته شده است. از آنجایی که تمامی دانشجویان فرصت کافی برای مطالعه این کتاب مرجع را ندارند، لذا تعدادی از فرهیختگان رشته بیوشیمی بالینی بر آن شدند تا خلاصه‌ای کامل و مفید از "کتاب مرجع بیوشیمی هارپر 2018" را ترجمه و تلخیص نمایند.

لازم به ذکر است در نگارش این کتاب سعی شده است از بیانی شیوا و درعین حال کامل استفاده شود. به گونه‌ای که سرفصل‌های آموزشی اکثر دوره‌های کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد رشته‌های علوم زیستی و علئم پایه پزشکی را دربر بگیرد. همچنین مطالعه این کتاب برای آزمون جامع علوم پایه پزشکی، دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داردسازی بسیار سومند است.

کتاب QR خلاصه بیوشیمی مصور هارپر 2018

فصل 1: آب و PH

فصل 2: اسیدهای آمینه و پیتیدها

فصل 3: پروتئین‌ها: تعیین ساختار اول

فصل 4: پروتئین‌ها، مراتب بالاتر ساختاری

فصل 5: پروتئین‌ها، میوگلوبین و هموگلوبین

فصل 6: آنزیم‌ها: مکانیسم عمل

فصل 7: آنزیم‌ها: کینتیک

فصل 8: آنزیم‌ها: تنظیم فعالیت

فصل 9: بیوانرژیک: نقش ATP

فصل 10: اکسیداکسیون زیستی

فصل 11: زنجیره تنفسی و فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 12: کربوهیدرات‌های دارای اهمیت فیزیولوژی

فصل 13: چرخه اسید سیتریک: مسیر اصلی متابولیسم کربوهیدرات، لیپید و آمینواسید

فصل 14: گلیکولیز و اکسیداسیون پیروات

فصل 15: متابولیسم گلیکوژن

فصل 16: گلوکونئوژنز و کنترل قند خون

فصل 17: مسیر پنتوز فسفات و سایر مسیرهای متابولیسم هگزوز

فصل 18: لیپیدهای دارای اهمیت فیزیولوژیک

فصل 19: اکسیداسیون اسیدهای چرب: کتوژنز

فصل 20: بیوسنتز اسیدهای چرب و ایکوزانوئیدها

فصل 21: متابولیسم آسیل گلیسرول ها و اسفنگولیپیدها

فصل 22: انتقال و ذخیره لیپیدها

فصل 23: سنتز، انتقال و دفع کلسترول

فصل 24: بیوسنتز اسیدهای آمینه غیر ضروری از نظر تغذیه‌ای

فصل 25: کاتابولیسم پروتئین‌ها و نیتروژن اسید آمینه

فصل 26: کاتابولیسم‌های اسکلت‌های کربنی اسید‌های آمینه

فصل 27: تبدیل اسیدهای آمینه به محصولات خاص

فصل 28: پورفرین‌ها و رنگدانه‌های صفراوی

فصل 29: نوکلئوتیدها

فصل 30: متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین و پیریمیدین

فصل 31: ساختمان و عملکرد اسید نوکلئیک

فصل 32: سازمان‌دهی، همانند سازی و ترمیم DNA

فصل 33: سنتز، پردازش و تغییرات RNA

فصل 34: سنتز پروتئین و رمز ژنتیکی

فصل 35: تنظیم بیان ژن

فصل 36: ساختمان و عملکرد غشاها

فصل 37: تنوع سیستم اندوکرین

فصل 38: عمل هورمون‌ها و انتقال پیام

فصل 39: ویتامین‌ها و املاح، رادیکال‌های آزاد و ترکیبات غذایی آنتیاکسیدانی

فصل 40: نقل و انتقال داخلی و دسته‌بندی پروتئین‌ها

فصل 41: گلیکوپروتئین‌ها

فصل 42: ماتریکس خارج سلولی

فصل 43: عضله و اسکلت سلولی

فصل 44: پروتئین‌های پلاسما و ایمونوگلوبولین‌ها

فصل 45: متابولیسم مواد گزنوبیوتیک

فصل 46: بیوشیمی پیری و سرطان

فصل 47: بیوشیمی بالینی