1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. اصول تریاژ بیمارستانی
اصول تریاژ بیمارستانی تیمورزاده
اصول تریاژ بیمارستانی تیمورزاده تیمورزاده  

اصول تریاژ بیمارستانی

کد کتاب 102213

کتاب اصول تریاژ بیمارستانی

ویرایش و تنظیم: دکتر جواد سید حسینی

با مقدمه: دکتر حسین اصل سلیمانی

تعداد صفحه
120
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول تریاژ بیمارستانی

دارای 15% تخفیف  

کتاب اصول تریاژ بیمارستانی

مطالعه این کتاب هم برای پرستاران  تریاژ و هم برای سایر گروه های مرتبط با اورژانس از جمله مدیران پزشکی و پرستاری و نیز مدرسان تریاژ مفید خواهد بود. به دلیل اهمیت تریاژ در بحران، فصلی به این منظور در کتاب اختصاص یافته است.

کتاب اصول تریاژ بیمارستانی

فهرست مطالب

فصل1: تاریخچه و مفاهیم اولیه

فصل2: معرفی سیستم تریاژ ESI

فصل3: سطح2 تریاژ ESI

فصل4: تسهیلات مورد نیاز بیماران

فصل5: نقش علایم حیاتی در تریاز به روش ESI

فصل6: استفاده از الگوریتم ESI برای اطفال

فصل7: تریاژ، از ایده تا اجرا

فصل8: آموزش در حیطه تریاژ

فصل9: پایش و پژوهش در تریاژ

فصل10: تریاژ در حوادث غیرمترقبه

فصل11: تمرین

فصل12: ارزیابی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند