1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. اصول تریاژ بیمارستانی
اصول تریاژ بیمارستانی تیمورزاده

اصول تریاژ بیمارستانی

کد کتاب 102213

کتاب اصول تریاژ بیمارستانی

ویرایش و تنظیم: دکتر جواد سید حسینی

با مقدمه: دکتر حسین اصل سلیمانی

تعداد صفحه
120
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اصول تریاژ بیمارستانی

دارای 10% تخفیف  

کتاب اصول تریاژ بیمارستانی

مطالعه این کتاب هم برای پرستاران  تریاژ و هم برای سایر گروه های مرتبط با اورژانس از جمله مدیران پزشکی و پرستاری و نیز مدرسان تریاژ مفید خواهد بود. به دلیل اهمیت تریاژ در بحران، فصلی به این منظور در کتاب اختصاص یافته است.

کتاب اصول تریاژ بیمارستانی

فهرست مطالب

فصل1: تاریخچه و مفاهیم اولیه

فصل2: معرفی سیستم تریاژ ESI

فصل3: سطح2 تریاژ ESI

فصل4: تسهیلات مورد نیاز بیماران

فصل5: نقش علایم حیاتی در تریاز به روش ESI

فصل6: استفاده از الگوریتم ESI برای اطفال

فصل7: تریاژ، از ایده تا اجرا

فصل8: آموزش در حیطه تریاژ

فصل9: پایش و پژوهش در تریاژ

فصل10: تریاژ در حوادث غیرمترقبه

فصل11: تمرین

فصل12: ارزیابی

کتاب های مرتبط با اصول تریاژ بیمارستانی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند