1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. اورژانس
  4. امداد کمک های اولیه در فوریت ها
امداد کمک های اولیه در فوریت ها انتشارات طب گستران

امداد کمک های اولیه در فوریت ها

کد کتاب 122126

کتاب امداد کمک های اولیه در فوریت ها

تعداد صفحه
189
زبان
سال نشر
قطع

خرید امداد کمک های اولیه در فوریت ها

دارای 10% تخفیف  

کتاب امداد کمک های اولیه در فوریت ها

کتاب امداد کمک های اولیه در فوریت ها

فصل اول :کمکم های اولیه

فصل دوم : اقدامات پایه حیاتی

فصل سوم : احیای قلبیو ریوی پیشرفته

فصل چهارم : تریاژ

فصل پنجم : بانداژ

فصل ششم : آتل بندی

فصل هفتم : حمل مصدوم

فصل هشتم : خونریزی

فصل نهم : مسمومیت

فصل دهم : سوختگی

و.....

کتاب های مرتبط با امداد کمک های اولیه در فوریت ها