1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. جراحی
  4. مجموعه سوالات جراحی لارنس جلد3 (2019)
مجموعه سوالات جراحی لارنس جلد3 (2019)

مجموعه سوالات جراحی لارنس جلد3 (2019)

کد کتاب 122114

کتاب مجموعه سوالات جراحی لارنس جلد3 (2019)

به همراه سوالات تالیفی

بیش از 500 تست چهار گزینه ای

تحویل 20 اردیبهشت 1400


خرید مجموعه سوالات جراحی لارنس جلد3 (2019)

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات جراحی لارنس جلد3 (2019)