1. انتشارات جعفری نوین
  2. روانشناسی
  3. طرحواره درمانی برای استرس شغلی
طرحواره درمانی برای استرس شغلی

طرحواره درمانی برای استرس شغلی

کد کتاب 122100

کتاب طرحواره درمانی برای استرس شغلی

تعداد صفحه
138
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید طرحواره درمانی برای استرس شغلی

دارای 3% تخفیف  

کتاب طرحواره درمانی برای استرس شغلی