1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. بیوشیمی
  4. مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری
مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری آییژ
مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری آییژ آییژ  

مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

کد کتاب 100221

کتاب مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

تعداد صفحه
344
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری

دارای 8% تخفیف  

کتاب مجموعه کتاب های علوم ازمایشگاهی بیوشیمی عمومی تئوری 

فصل 1 : از عناصر تا موجودات زنده

فصل 2 : اسیدهای آمینه

فصل 3 : پروتئین ها : ساختمان

فصل 4 : پروتئین ها : فعالیت

فصل 5 : آنزیم ها : اصول واکنش های آنزیمی

فصل 6 : آنزیم ها : طبقه بندی آنزیم ها

فصل 7 : آنزیم ها : کینتیک واکنش آنزیمی

فصل 8 : آنزیم ها : تنظیم فعالیت های آنزیمی

فصل 9 : کربوهیدرات ها

فصل 10 : لیپیدها

فصل 11 : مروری بر متابولیسم

فصل 12 : فسفریلاسیون اکسیداتیو

فصل 13 : چرخه کربس

فصل 14 : متابولیسم کربوهیدرات ها

فصل 15 : متابولیسم لیپیدها

فصل 16 : متابولیسم اسیدهای آمینه

فصل 18 : متابولیسم نوکلئوتیدها

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند