1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. فناوری اطلاعات سلامت/ انفورماتیک
  4. بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه
بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه آناطب

بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

کد کتاب 122093

کتاب بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

دارای 10% تخفیف  

کتاب بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه

کتاب های مرتبط با بحران، فوریت ها و حوادث غیر مترقبه