1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت
استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت آناطب

استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت

کد کتاب 122092

کتاب استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت

دارای 10% تخفیف  

کتاب استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت

کتاب های مرتبط با استراتژی جهانی و برنامه عملیاتی پیرامون سالمندی و سلامت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند