1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. طب داخلی
  4. تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز(مقدماتی تا پیشرفته)
تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز(مقدماتی تا پیشرفته)

تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز(مقدماتی تا پیشرفته)

کد کتاب 122089

کتاب تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز(مقدماتی تا پیشرفته)

زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز(مقدماتی تا پیشرفته)

دارای 10% تخفیف  

کتاب تفسیر گام به گام و کاربردی سی تی اسکن مغز(مقدماتی تا پیشرفته)