1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پایه
  3. ژنتیک
  4. مشاوره کاربردی بیماری‌های ژنتیکی
مشاوره کاربردی بیماری‌های ژنتیکی

مشاوره کاربردی بیماری‌های ژنتیکی

کد کتاب 122087

کتاب مشاوره کاربردی بیماری های ژنتیکی

تعداد صفحه
284
زبان
سال نشر
قطع
نوبت چاپ

خرید مشاوره کاربردی بیماری‌های ژنتیکی

دارای 5% تخفیف  

کتاب مشاوره کاربردی بیماری‌های ژنتیکی