1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. زنان/ مامایی
  4. بارداری و زایمان دکتر سیمبر جلد 1
بارداری و زایمان دکتر سیمبر جلد 1

بارداری و زایمان دکتر سیمبر جلد 1

کد کتاب 122049

کتاب بارداری و زایمان دکتر سیمبر جلد 1

کلیات مامایی، مشاوره و مراقبت در بارداری

تعداد صفحه
536
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بارداری و زایمان دکتر سیمبر جلد 1

دارای 10% تخفیف  

کتاب بارداری و زایمان دکتر سیمبر جلد 1

 جلد اول از مجموعه کتاب‌های مرجع بارداری و زایمان 4 جلدی

 بر اساس سرفصل دروس کارشناسی مامایی کشور

حاوی موضوعات کلیات مامایی، مشاوره و مراقبت در بارداری