1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. بیهوشی 2
بیهوشی 2

بیهوشی 2

کد کتاب 122047

کتاب بیهوشی 2

تعداد صفحه
166
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیهوشی 2

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیهوشی 2

 بخش دوم از مجموعه چهار جلدی بیهوشی برای درس بیهوشی(2)

 بر اساس سرفصل و برنامه آموزشی دوره کارشناسی هوشبری مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تدوین بر مبنای واحد درسی اصول اولیه بیهوشی و اداره راه هوایی بیمار

 برگرفته از آخرین ویرایش منابع اصلی معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی