1. انتشارات جعفری نوین
  2. علوم پزشکی
  3. بیهوشی
  4. بیهوشی 1
بیهوشی 1

بیهوشی 1

کد کتاب 122046

کتاب بیهوشی 1

تعداد صفحه
233
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیهوشی 1

دارای 10% تخفیف  

کتاب بیهوشی 1

 بخش اول از مجموعه چهار جلدی بیهوشی برای درس بیهوشی(1)

 براساس سرفصل و برنامه آموزشی دوره کارشناسی هوشبری مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 تدوین بر مبنای واحد درسی اصول اولیه بیهوشی و اداره راه هوایی بیمار

 برگرفته از آخرین ویرایش منابع اصلی معرفی شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی