1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. کارآموزی علوم آزمایشگاهی
کارآموزی علوم آزمایشگاهی جعفری
کارآموزی علوم آزمایشگاهی جعفری جعفری  

کارآموزی علوم آزمایشگاهی

کد کتاب 122039

کتاب کارآموزی علوم آزمایشگاهی

تعداد صفحه
126
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ

خرید کارآموزی علوم آزمایشگاهی

دارای 20% تخفیف  

کتاب کارآموزی علوم آزمایشگاهی

کتاب کارآموزی علوم آزمایشگاهی

کتاب کارآموزی علوم آزمایشگاهی

بخش بیوشیمی و هورمون

تبدیل واحد

مایعات بدن

بخش هماتولوژی

شمارش تخمینی از روی لام

فاکتورهای انعقادی

بانک خون

میکروب شناسی

قارچ شناسی و انگل شناسی

مسئول کنترل کیفی

 

 

 

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند