1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. اصول و روش های آمارزیستی
اصول و روش های آمارزیستی جهاد دانشگاهی
اصول و روش های آمارزیستی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی  

اصول و روش های آمارزیستی

کد کتاب 122038

کتاب اصول و روش های آمارزیستی

تعداد صفحه
612
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید اصول و روش های آمارزیستی

کتاب اصول و روش های آمارزیستی

کتاب اصول و روش های آمارزیستی

کتاب حاضر اصول و روش های آمارزیستی را به زبان ساده بیان می کند. در این کتاب ، پس از توضیح هر اصطلاح ، مثال و تمرینی را جهت یادگیری بهتر ارائه کرده است. بیشتر تمرینات در آخر فصول درسی آورده شده تا پس از تکمیل فصل مروری بر مطالب صورت گیرد. چندین طرح و نمودار به منظور درک و وضوح بیشتر مفاهیم پیچیده و مشکل به کتاب افزوده شده است.

کتاب اصول و روش های آمارزیستی

فصل1: سازماندهی و خلاصه کردن داده ها

فصل2: مفاهیم اساسی احتمالات

فصل3: توزیع احتمالات

فصل4: توزیع های مهم نمونه برداری

فصل5: برآورد آماری

فصل6: آزمون های آماری

فصل7: تجزیه و تحلیل پراش

فصل8: گرایش خطی ساده و همبستگی

فصل9: گرایش و همبستگی چندگانه

فصل10: توزیع مجذورکاری و تجزیه و تحلیل فراوانی ها

فصل11: آمار غیر پارامتری و بدون توزیع

فصل12: آمار حیاتی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند