1. انتشارات جعفری نوین
  2. پرستاری و مامایی
  3. پرستاری
  4. آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما
آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما

آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما

کد کتاب 122025

کتاب آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما

تعداد صفحه
162
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما

دارای 10% تخفیف  

کتاب آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما

شامل مباحث آموزش موثر، راهنمای مدرسان و استادان راهنما

شامل مطالب خلاصه در خصوص آموزش مجازی

 مناسب برای استفاده مدرسان آموزش عالی و استادان راهنما

کتاب آموزش موثر راهنمای مدرسان پرستاری و استادان رهنما