1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ اندیشه رفیع
علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ اندیشه رفیع اندیشه رفیع  

علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

کد کتاب 102201

کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

تعداد صفحه
735
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ
نویسنده

خرید علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

دارای 10% تخفیف  

کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

اهداف کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها ، فیزیک ، بیولوژی و حفاظت میباشد: انتقال آگاهی های شغلی فیزیک رادیولوژی .

آماده نمودن دانشجویان رادیوگرافی برای آزمونARRT و فراهم نمودن دانستنی های پایه برای رادیوگرافرها که توانایی تصمیم گیری را در موارد عوامل تکنیکی ، کیفیت تصاویر تشخیصی و مدیریت تابشی برای هر دو پرسنل و بیمار را داشته باشد.

 

کتاب علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگفیزیک رادیولوژی

  1. اشعهx
  2. تصویر رادیوگرافیک
  3. تصاویر رادیو گرافی دیجیتالی
  4. آرتیفکتهای تصویر و کنترل کیفی
  5. تصویر برداری پیشرفتهبا اشعه ایکس
  6. رادیوبیولوژی
  7. حفاظت پرتویی

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند