1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. ریلاکس تراپی
ریلاکس تراپی شهرآب

ریلاکس تراپی

کد کتاب 121995

کتاب ریلاکس تراپی

اعجازگر رهایی و بهبودی از هیجانات، تنش ها و عارضه های روان تنی فواید و فنون

تعداد صفحه
382
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید ریلاکس تراپی

دارای 5% تخفیف  

کتاب ریلاکس تراپی

کتاب ریلاکس تراپی

کتاب ریلاکس تراپی

قسمت اول

بخش اول: استرس و اثرات تنش

فصل1: استرس

فصل2: چگونگی اثرگذاری استرس

فصل3: تنش

فصل4: ناخوشی های روان تنی

فصل5: تاثیر عوامل محیطی بر عمل ژنها

فصل6: آرامش کاذب

بخش دوم: فواید و عملکرد آرامش

فصل1: فواید آرامش

فصل2: عملکرد آرامش

بخش سوم: فیزیولوژی عملکرد روان ، تن ، ذهن

فصل1: فیزیولوژی عملکرد غدد

فصل2: فیزیولوژی عملکرد اعصاب

فصل3: فیزیولوژی عملکرد امواج مغز

بخش چهارم: عارضه های روان-تنی

فصل1: اولین عارضه پسیکوسوماتیک بدخوابی

فصل2: دومین عارضه پسیکوسوماتیک سردردهای عصبی و میگرن

فصل3: سومین عارضه پسیکوسوماتیک کمرویی

فصل4: چهارمین عارضه پسیکوسوماتیک  آسم

فصل5: پنجمین عارضه پسیکوسوماتیک افسردگی

فصل6: ششمین عارضه پسیکوسوماتیک ریزش و سفید شدن مو

فصل7: هفتمین عارضه پسیکوسوماتیک افزایش فشار خون

فصل8: هشتمین عارضه پسیکوسوماتیک هیستری

فصل9: نهمین عارضه پسیکوسوماتیک اختلالات جنسی

قسمت دوم

بخش اول: آرامش عضلانی

فصل1: تنش زدایی

فصل2: رهایی یا بی حرکتی تمام اعضا

فصل3: آرامش با ایجاد تنش شدیدتر

فصل4: ریلاکس تمرکزی

فصل5: ریلاکس عمیق

فصل6: یوگا

فصل7: حمام

بخش دوم: آرامش تنفسی

فصل1:تنفس و انواع تنفس

فصل2: تنفس های آرام بخش

بخش سوم:آرامش مغز

فصل1: فیزیولوژی مهار مغز

فصل2: تقسیم بندی خواب یا مهار مغز

فصل3: مکانیسم خواب

فصل4: خواب مصنوعی

فصل5: روشهای عملی مهار مغز

فصل6: روش بیداری

بخش چهارم: دفع سموم روانی

فصل1: تراکم امیال واپس زده

فصل2: مکانیسم های روانی

فصل3: پالایش روانی

فصل4: هیپنو آنالیز

بخش پنجم: تخیلات ذهنی آرام بخش

فصل1: اثرات اعجازبرانگیز تخیلات

فصل2: اثر تخیلات در سلامتی و ناخوشی

فصل3: علل ناخوشی وسلامت

فصل4: روش ارسال تصاویر ذهنی به ضمیر ناخودآگاه

فصل5: تمرینلات تصورات آرام بخش

بخش ششم: بیوفیدبک آرامش

فصل1: اثرات بیوفیدبک

فصل2: مراحل انجام بیوفیدبک

بخش هفتم: آرامش متعالی

فصل1: قدرت روحی

فصل2: تمام افراد از قدرت روانی برخوردارند

فصل3:   اثبات انرژی روانی

فصل4: آرامش واقعی در کسب انرژی روانی

فصل5: مراقبه

بخش هشتم: آرامش کاربردی

فصل1: هدف از آرامش کاربردی

فصل2: ارزیابی

فصل3: تجزیه و تحلیل حساسیت ها

فصل4: قبل از اقدام به عمل

فصل5: مرحله اقدام

کتاب های مرتبط با ریلاکس تراپی