1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)
مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

کد کتاب 121991

کتاب مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

با پاسخ های تشریحی از منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت از سال های 92 تا98

تعداد صفحه
287
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

دارای 5% تخفیف  

کتاب مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

کتاب مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)

کتاب مجموعه سوالات بخش بهداشت محیط کنکور مدیریت سلامت،ایمنی و محیط زیست (HSE)