1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد
خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد شهرآب
خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد شهرآب شهرآب  

خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد

کد کتاب 121981

خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد

تعداد صفحه
282
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد

دارای 20% تخفیف  

خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد

خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد

خلاصه کتاب مهندسی فاضلاب: تصفیه و استفاده ی مجدد

فصل1: مهندسی فاضلاب در یک نگاه

فصل2: اجزا فاضلاب

فصل3: تحلیل و انتخاب بارگذاری اجزا و جریان های فاضلاب

فصل4: مقدمه ای بر تحلیل و انتخاب فرایند

فصل5: واحدهای عملیاتی فیزیکی

فصل6: واحدهای عملیاتی شیمیایی

فصل7: مبانی تصفیه بیولوژیکی

فصل8: فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی رشد معلق

فصل9: فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی رشد چسبیده و ترکیبی

فصل10: فرآیندهای تصفیه بیولوژیکی رشد معلق و چسبیده بی هوازی

فصل11: تصفیه پیشرفته فاضلاب

فصل12: گندزدایی

فصل13: استفاده مجدد از آب

فصل14: تصفیه، استفاده مجدد و دفع جامداتو جامدات بیولوژیکی

فصل15: عملکرد تصفیه خانه

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند