1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. استخدام و اخراج کارکنان
استخدام و اخراج کارکنان شهرآب

استخدام و اخراج کارکنان

کد کتاب 121975

کتاب استخدام و اخراج کارکنان

تعداد صفحه
130
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید استخدام و اخراج کارکنان

دارای 5% تخفیف  

کتاب استخدام و اخراج کارکنان

کتاب استخدام و اخراج کارکنان

کتاب استخدام و اخراج کارکنان

مقدمه

فرایند استخدام کارکنان

به وظایف کاری فکر کنید

نوشتن شرح وظایف کاری

یافتن متقاضیان کار مناسب

فرایند مصاحبه ی متقاضیان کار

از قانون سه استفاده کنید

عملکرد گذشته به منزله ی بهترین نشانگر عملکرد آینده

کنترل سوابق کاری و توصیه نامه ها

روش عضو خانواده

بهترین نشانگر موفقیت متقاضیان کار

و...

کتاب های مرتبط با استخدام و اخراج کارکنان