1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. استراتژی تجارت
استراتژی تجارت شهرآب

استراتژی تجارت

کد کتاب 121970

کتاب استراتژی تجارت

(کسب و کار)

تعداد صفحه
125
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید استراتژی تجارت

دارای 5% تخفیف  

کتاب استراتژی تجارت

کتاب استراتژی تجارت

کتاب استراتژی تجارت

مقدمه ای بر استراتژی: اسکندر کبیر

اصول استراتژی موثر

پنج سوال برنامه ریزی استراتژیکی

نقش آفرینان تعیین استراتژی

ارزش ها، رویا و هدف

تعیین ماموریت شرکت

بازگشت از آینده

متغیرهای استراتژیکی قابل توجه

نیروی محرک: راهنمای استراتژی

چهار اصل مهم برنامه ریزی استراتژیکی

و...

 

کتاب های مرتبط با استراتژی تجارت