1. انتشارات جعفری نوین
  2. پیراپزشکی
  3. رادیولوژی/ پرتونگاری
  4. مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ
مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ اطمینان
مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ اطمینان اطمینان  

مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ

کد کتاب 102197

کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ

تعداد صفحه
554
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ

دارای 10% تخفیف  

کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ

کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ

کتاب مبانی فیزیک تصویربرداری پزشکی جلد 1 بوشبرگ

بخش اول : مفاهیم پایه

فصل 1 : مقدمه ای بر تصویربرداری پزشکی

فصل 2 : تابش و اتم

فصل 3 : برهم کنش تابش با ماده

فصل 4 : کیفیت تصویر

فصل 5 : انفورماتیک تصویربرداری پزشکی

بخش دوم : رادیولوژی تشخیصی

فصل 6 : تولید اشعه ایکس، تیوب های اشعه ایکس و مولد اشعه ایکس

فصل 7 : رادیوگرافی

فصل 8 : ماموگرافی

فصل 9 : فلوروسکوپی

فصل 10 : برش نگاری رایانه ای

فصل 11 : دزیمتری اشعه ایکس در تصویربرداری نگاشت و برشنگاری رایانه ای

فصل 12 : اصول تشدید مغناطیسی: میدان های مغناطیسی، ویژگی های مغناطیسی هسته، کنتراست بافت، ثبت تصویر

فصل 13 : تصویربرداری تشدید مغناطیسی: روش های ثبت تصویر پیشرفته، آرتیفکت ها، طیف سنجی، کنترل کیفیت، انتخاب مکان، آثار زیستی و ایمنی

فصل 14 : فراصوت

کالاهایی که کاربران دیگر خریده اند