1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مدیریت زمان
مدیریت زمان شهرآب
مدیریت زمان شهرآب شهرآب  

مدیریت زمان

کد کتاب 121969

کتاب مدیریت زمان

تعداد صفحه
114
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مدیریت زمان

دارای 5% تخفیف  

کتاب مدیریت زمان

کتاب مدیریت زمان

کتاب مدیریت زمان

مقدمه

روانشناسی مدیریت زمان

ارزش های خود را تعیین کنید

درباره ی دیدگاه و رسالت خود فکر کنید

تفکر نگاه به گذشته از دیدگاه آینده

برنامه های خود را بنویسید

پروژه های خود را با نموار نشان دهید

فهرست کارهای روزانه خود را تهیه کنید

اولویت های کاری خود را به طور شفاف تعیین کنید

باارزش ترین استفاده را از زمان خود ببرید

زمینه های نتایج مهم کاری خود را تعیین کنید

و...