1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. مدیریت
مدیریت شهرآب
مدیریت شهرآب شهرآب  

مدیریت

کد کتاب 121967

کتاب مدیریت

تعداد صفحه
118
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید مدیریت

دارای 5% تخفیف  

کتاب مدیریت

کتاب مدیریت

کتاب مدیریت

مقدمه

پرسش های اساسی برای اثر بخشی مدیریتی

تمرکز توان خود برکارهای مهم

وظایف حیاتی مدیریت

مدیریت مبتنی بر اهداف

مدیریت مبتنی بر استثنا

واگذاری موثر کارها

تربیت کارکنان برتر

افزایش بهره وری

و...