1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. رهبری
رهبری

رهبری

کد کتاب 121966

کتاب رهبری

تعداد صفحه
124
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید رهبری

دارای 5% تخفیف  

کتاب رهبری

کتاب رهبری

کتاب رهبری

مقدمه

رهبران ساخته می شوند ولی متولد نمی شوند

درک و حس ماموریت

عمل گرا باشید

ویژگی شجاعت

رهبران استراتژیست

توانایی انگیزه دادن و الهام بخشیدن

تعهد برای برنده شدن

رهبران به منزله ی ارتباط دهندگان عالی

درس گرفتن از شکست

تشکیل دادن گروه قهرمانی و...