1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. واگذاری کارها و نظارت
واگذاری کارها و نظارت

واگذاری کارها و نظارت

کد کتاب 121964

کتاب واگذاری کارها و نظارت

تعداد صفحه
128
زبان
سال نشر
شابک
نوبت چاپ
نویسنده

خرید واگذاری کارها و نظارت

دارای 5% تخفیف  

کتاب واگذاری کارها و نظارت

کتاب واگذاری کارها و نظارت

کتاب واگذاری کارها و نظارت

مقدمه

منابع انسانی با ارزش خود را پرورش دهید

باورهای بازدارنده ی واگذاری موثر کارها را به چالش بکشید

نقطه ی شروع واگذاری کارها

مدل کارخانه ای مدیریت

زمینه های نتایج مهم خود را تعیین کنید

استانداردهای عملکرد عالی را تعریف کنید

مدیریت مبتنی بر اهداف

سه ویژگی بهترین رئیس ها

هفت مهارت مهم واگذاری موثر کارها

مدیریت مبتنی بر استثنا

و...