1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. بیو تکنولوژی محیط
بیو تکنولوژی محیط شهرآب

بیو تکنولوژی محیط

کد کتاب 121962

کتاب بیوتکنولوژی محیط

تعداد صفحه
276
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید بیو تکنولوژی محیط

دارای 5% تخفیف  

کتاب بیو تکنولوژی محیط

کتاب بیو تکنولوژی محیط

کتاب بیو تکنولوژی محیط

فصل 1: آلودگی محیط زیست

فصل2: بیوتکنولوژی محیط زیست

فصل3: میکروار گانیسم ها

فصل 4: متابولیسم میکروبی

فصل 5: کاربرد بیوتکنولوژی در تصفیه فاضلاب

فصل6: کاربرد بیو تکنولوژی در  تصفیه ی جریان های گازی آلوده

فصل7: کاربرد بیو تکنولوژی در پاکسازی خاک های آلوده

فص8: کاربرد بیو تکنولوژی در مدیریت  پسماند های جامد

 

کتاب های مرتبط با بیو تکنولوژی محیط