1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. اکولوژی عمومی
اکولوژی عمومی شهرآب
اکولوژی عمومی شهرآب شهرآب  

اکولوژی عمومی

کد کتاب 121958

کتاب اکولوژی عمومی

تعداد صفحه
164
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید اکولوژی عمومی

دارای 5% تخفیف  

کتاب اکولوژی عمومی

 

کتاب اکولوژی عمومی

 

کتاب اکولوژی عمومی

فصل1: تاریخچه و تعاریف علم اکولوژی

فصل2: بررسی عوامل محیطی

فصل3: اکوسیستم

فصل4: چرخه عناصر معدنی

فصل5: انتقال انرژی و نحوه تولید در اکوسیستم

فصل6: مفهوم میدان اکولوژیک

فصل7: جمعیت

فصل8: بیوم ها

فصل9: باران اسیدی