1. انتشارات جعفری نوین
  2. دروس عمومی
  3. گردشگری ورزشی
گردشگری ورزشی شهرآب

گردشگری ورزشی

کد کتاب 121954

گردشگری ورزشی

مبانی ، راهبردها، مقاصد و تجارب

تعداد صفحه
395
چاپ
زبان
سال نشر
شابک
قطع
نوبت چاپ

خرید گردشگری ورزشی

دارای 5% تخفیف  

گردشگری ورزشی

کتاب گردشگری ورزشی

فهرست مطالب

بخش اول : گردشکری - تعاریف - مبانی و انواع آن

بخش دوم : گردشگری ورزشی - مبانی - کارکردها و هشتی شناسی

بخش سوم : گردشگری ورزشی - مقاصد و تجارب کشور های مختلف

بخش چهارم : گردشگری ورزشی - جمع بندی - راهکاریابی و پیشنهادهایی در مسیر توسعه

 

کتاب های مرتبط با گردشگری ورزشی